MBTI®

Co se skrývá za akronymem MBTI® a pojmem Myers-Briggs Type Indicator? Systém 16-ti osobnostních typů postavený na našich mentálních preferencích.

Co je typologie MBTI®

MBTI® je v současnosti jednou z nejrozšířenějších osobnostních typologií. Je postavená na základech pozorování Karla Gustava Junga, rozpracovaná Isabelle Myers a Katherine Briggs. Pracuje s konceptem mentálních preferencí, který máme podle této hypotézy vrozený, zvyšuje naše povědomí o nich a učí nás s nimi pracovat.

S její pomocí:

  • Získáváme povědomí o svých mentálních preferencích, o svých silných stránkách, a také o tom, co nás může brzdit v rozletu :-).
  • Zjistíme svůj preferenční typ, co nás nabíjí i co nás vyčerpává.
  • Pozorujeme projevy preferencí v praxi a učíme se, jak s nimi pracovat.
  • Možná získáme jiný náhled na to, proč druzí dělají to, či ono :-)

Chcete se dozvědět více? Zkuste si poslechnout můj autorský podcast Typni si :-).